شایع ترین بیماری در اسب ها از شرایط پوستی مانند کرم حلقوی، مشکلات تنفسی یا بیماری هایی مانند قولنج یا لامینیت متغیر هستند. حتی با بهترین مراقبت ها، باز هم اسب ها ممکن است به برخی از بیماری ها، آسیب دیدگی و یا شرایط مربوط به سلامتی حیوانات مبتلا شوند؛ اما صاحبان اسب ها باید با آگاهی از شایع ترین بیماری در اسب ها، از بروز این بیماری ها جلوگیری کنند.

درماتوفیتوز، یک عفونت قارچی مسری پوست است که با تماس مستقیم و غیرمستقیم انتشار می یابد، بنابراین اسب های آلوده به این عفونت باید از سایر اسب ها جدا شود. این اسب ها به اقدامات جدی بهداشتی نیاز دارند و صاحبان آنها باید فورا به دنبال مشاوره دامپزشکی باشند. عفونت در ابتدا به صورت دسته موهای برجسته نشان داده می شود که در نهایت می ریزد و ضایعات پوستی بر جای می گذارد.

اگر اسبی سرفه کند، باید کار حیوان را متوقف کنید، مگر اینکه مشاور دامپزشکی خلاف آن را توصیه کرده باشد.

Rainscald یک عفونت پوستی است که در اثر نرم شدن پوست به دنبال اشباع مداوم ایجاد می شود. این وضعیت ممکن است در اسبی رخ دهد که سیستم ایمنی ضعیفی دارند یا در شرایط نامناسبی قرار گرفته است. هنگامی که گردش هوا در محیط اطراف ضعیف باشد و پشت اسب به طور مداوم با رطوبت حاصل از باران یا عرق خیس می شود، رخ دهد. یک اسب مبتلا ممکن است ریزش موی تکه ای در پشت را نشان دهد. موها ممکن است مات شوند و پوست ممکن است دچار زخم و ضایعات گردد. برای جلوگیری از این بیماری در اسب ها، همیشه مطمن شوید که اسب به یک پناهگاه مطئمن و امنی دسترسی دارد.

سه نوع اصلی سرفه در اسب وجود دارد. اولین مورد با سرماخوردگی همراه است و به طور معمول با سرفه های گاه به گاه همراه با ترشحات آبکی از بینی شروع می شود. سپس، تقریباً پس از دو هفته، ترشحات به سفید یا زرد تغییر رنگ داده و سرفه به دفعات افزایش می یابد. دو نوع دیگر سرفه های ناشی از عفونت ویروسی یا باکتریایی هستند. سرفه به عنوان یک واکنش آلرژیک (معمولاً به گرد و غبار) شناخته می شود. برای پیشگیری از بروز سرفه در اسب خود مطمئن شوید که علوفه های اسب بدون گرد و غبار (چه تراشه های چوبی یا کاغذی) هستند، همه یونجه خیسانده شده و اصطبل از تهویه خوبی برخوردار است. اگر اسبی سرفه کند، باید کار حیوان را متوقف کنید، مگر اینکه مشاور دامپزشکی خلاف آن را توصیه کرده باشد. همچنین توصیه می شود تا زمان تعیین نوع سرفه، اسب را از سایر اسب ها دور نگه دارید، زیرا هر دو نوع سرفه می توانند عفونی باشند.